Onttrekken en lozen van grondwater


Wilt u grondwater onttrekken in ons beheergebied, bijvoorbeeld met het oog op de bemaling van een bouwput of voor een grondwater- of bodemsanering? Dan moet u rekening houden met een aantal zaken. Zo is er bijvoorbeeld een meldplicht. En in sommige gevallen heeft u een vergunning nodig. Ook kunnen er kosten zijn verbonden aan het onttrekken van grondwater.

Meer informatie vindt u in de folder grondwateronttrekkingen (voor het bemalen van een bouwput). Deze folder vindt u in de rechterkolom.

U kunt een grondwateronttrekking digitaal melden. Daarbij zijn er verschillen tussen een melding van een bouwputbemaling en een melding van overige grondwateronttrekkingen.

Voor het lozen van water op oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot, vijver of kanaal) gelden eisen. Zowel voor de kwaliteit van het water als voor de hoeveelheid ervan. Dit betekent dat het Activiteitenbesluit milieubeheer of het Besluit lozen buiten inrichtingen en de Keur van toepassing zijn.


Meldingen /aanvraagformulier

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, via ons algemene telefoonnummer, 088 – 220 33 33. Of stuur een mail naar grondwater@vechtstromen.nl.