Over ons


Een waterschap in Nederland is een bestuursniveau dat de waterhuishouding controleert en regelt. De taken van een waterschap in Nederland zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast is een waterschap vaak ook verantwoordelijk voor wegenbeheer en vaarwegenbeheer.

Kengetallen

Oppervlakte: 225.000 hectare
Inwoners: 800.000
Gemeenten: 23
Provincies: Drenthe, Overijssel en Gelderland
Watergangen: ruim 3700 kilometer
Rioolwaterzuiveringsinstallaties: 23
Stuwen: 1300
Gemalen circa 200
Personeel: circa 500
Jaarlijkse investeringen: 55 miljoen euro
Jaarlijkse exploitatie-omzet: 130 miljoen euro

Werken bij Vechtstromen

bouw boot1

Innovatie

Wij willen graag een innovatieve organisatie zijn. Om dit te stimuleren kent onze organisatie onder andere een innovatiefonds. Heeft u ideeën of wilt u meer informatie? Ga naar de webpagina van het Innovatiefonds of neem contact op met ons innovatieloket.

Beleid

Samen creëren wij een aantrekkelijke leefomgeving, door te zorgen voor schoon, veilig en voldoende water. "Samen leven met water"