Beheer en onderhoud


Wij werken voortdurend aan verbetering van de sloten en beken in ons werkgebied. Dit doen wij op verschillende manieren. Denkt u hierbij aan maaibeheer, natuurlijke oevers en beekherstel. Daarnaast worden de watergangen met baggeren in conditie gehouden.

Vragen over onderhoud?

Maaibeheer

maaien car

Wij maaien bodems en oevers van waterlopen om te voorkomen dat ze dichtgroeien.

Baggeren

Baggeren hengelo1

Met baggeren houden wij de watergangen in conditie. De bodem wordt uitgebaggerd.

Omvang van onderhoud

Onderhoud Doorbraak met Pistenbully

Wij passen ons beleid aan voor de omvang van het onderhoud van het watersysteem en keringen.