Baggeren


Overlast door de werkzaamheden

Tijdens baggerwerkzaamheden kan er overlast zijn van materieel op straat, het voetpad of in het park. De bagger wordt met vrachtwagens vervoerd naar een depot. Er wordt zo veel mogelijk geprobeerd de overlast te beperken.

Een van de belangrijkste taken

Een van onze belangrijkste taken is het onderhoud van de watergangen. Een onderdeel van dit onderhoud is baggeren. Baggeren draagt bij aan veilig, voldoende en schoon water.

Betere doorstroming en waterkwaliteit

Met het baggeren worden slootjes, beken en vijvers weer op diepte gebracht en de bodem schoongemaakt. Hierdoor remt de algengroei, verbetert de waterkwaliteit en stroomt het water beter door. Wij doen dit in principe dit eens per 10 jaar.

Meer weten?

Voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden kunt u contact met ons opnemen.

baggeren_hengelo