Kanaal Almelo-Nordhorn gebaggerd met cutterzuiger

Gepubliceerd op 22 mei 2019

Op dit moment wordt het Kanaal Almelo – Nordhorn tussen de Zenderseweg en de samenkomst met het Lateraalkanaal in Almelo gebaggerd.

Het baggeren gebeurt met een cutterzuiger. Dat is een bootje met een zuiginstallatie. De bagger, een kleine 30.000 m3, wordt opgezogen en via een leiding naar een depot gepompt.

Er wordt nog tot eind mei gebaggerd. Als de werkzaamheden klaar zijn wordt een deel van de baggerspecie lokaal verwerkt ter verbetering van een landbouwperceel en een deel wordt afgevoerd.

Waarom baggeren?

Het waterschap laat watergangen, zoals beekjes, kanalen en vijvers, gemiddeld eens in de tien jaar baggeren. Soms moet dat eerder en soms kan het later. Dit is afhankelijk van de lokale situatie. Door het weghalen van de bagger, wordt niet alleen de bodem schoongemaakt, maar wordt een watergang of vijver ook weer wat dieper. Daardoor stroomt het water beter door, remt de algengroei en verbetert de waterkwaliteit. In de korte animatie op onze website vindt u meer informatie over baggeren.