Baggerwerkzaamheden vijver Transvaalplein Enschede

Gepubliceerd op 30 oktober 2019

Medio oktober starten de baggerwerkzaamheden aan de vijver aan het Transvaalplein te Enschede.

Hiervoor wordt de vijver afgevist en daarna droog gezet waarna de bagger met een kraan uit de vijver wordt verwijderd. De bagger wordt vervolgens in een vrachtwagen geschept en afgevoerd. Tevens wordt de beschoeiing rondom de vijver vervangen.

We proberen de overlast in de wijk tot een minimum te beperken en vragen uw begrip voor deze tijdelijke situatie. De werkzaamheden duren ongeveer tot medio november.