Onderhoud


Leggerwijziging

Op 13 februari 2018 heeft het dagelijks bestuur de legger als gevolg van de beleidsnota omvang en onderhoud watersysteem definitief gewijzigd.

Informatie over

  • De nieuwe uitgangspunten en beleid
  • Hoe moet ik het onderhoud gaan uitvoeren?
  • Overgangsregeling

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, telefoonnummer 088 220 33 33  of stuur een e- mail naar info@vechtstromen.nl

Om welke (460 km aan) sloten gaat het?

Wanneer komt een watergang op de legger?

Folder onderhoud

Gelijkheid in het onderhoudsbeleid

Van de 25.000 km aan sloten, beken, vaarten en rivieren, staan er nu 5.000 km op de legger, de kaart met watergangen waarvoor het waterschap verantwoordelijk is. Het nieuwe beleid betekent dat voor 460 km (van de 5.000 km) van de legger gaan, waardoor de onderhoudsplicht wijzigt. Van 380 km verschuift het onderhoud van het waterschap naar de grondeigenaar. En van 80 kilometer haalt het waterschap het onderhoud naar zich toe. De schouw, zoals die in ons noordelijk gebied bekend is, wordt afgeschaft.