Exotische waterplanten


Exotische waterplanten in beken en sloten, zorgen voor grote overlast. Het gaat dan met name om de grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem. Deze planten verspreiden zich zeer snel en belemmeren de doorstroming van watergangen, stuwen en gemalen.

Daardoor kunnen wateroverlast en te grote zuurstofschommelingen in het water ontstaan. Met grote gevolgen voor de vissen en andere dieren die in het water leven! Naast grote waternavel, parelvederkruid en waterteunisbloem horen ook exoten als Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en reuzenspringbalsemien niet in de Nederlandse natuur thuis, maar in de afvalcontainer.

Heeft u vragen? Of heeft u uitheemse planten in sloot of beek gezien? Neem dan contact op met waterschap Vechtstromen.