Bestuur


Watergraaf

De watergraaf is de onafhankelijk voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur. Hij heeft een ambtstermijn van zes jaar en wordt benoemd door de Kroon.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is het hoogste orgaan van het waterschap, en wordt eens per vier jaar via verkiezingen gekozen.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de watergraaf en vijf leden gekozen door en uit het algemeen bestuur.

Vergaderingen

Verslagen van de vergaderingen van het algemeen bestuur, commissies en besluitenlijsten van het dagelijks bestuur.

Jeugdwaterschap zet zich in om jongeren te betrekken bij waterbeheer.

Programmabegroting, Meerjarenraming en Bestuursprogramma

Waterschapsverkiezingen

De verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de provinciale staten gekozen. De waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats. De volgende waterschapsverkiezingen vinden plaats op 20 maart 2019.

Binnenkort komt er informatie over verkiezingen op de website.