Bestuur


Watergraaf

De watergraaf is de onafhankelijk voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur. Hij heeft een ambtstermijn van zes jaar en wordt benoemd door de Kroon.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is het hoogste orgaan van het waterschap, en wordt eens per vier jaar via verkiezingen gekozen.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de watergraaf en vijf leden gekozen door en uit het algemeen bestuur.

Vergaderingen

Verslagen van de vergaderingen van het algemeen bestuur, commissies en besluitenlijsten van het dagelijks bestuur.

Gezocht: Bestuurslid Vechtstromen v/m

Wij zijn op zoek naar betrokken bestuursleden die met frisse kijk de brug slaan naar inwoners en bedrijven in ons werkgebied.

Het jeugdbestuur

Jeugdwaterschap zet zich in om jongeren te betrekken bij waterbeheer.

Programmabegroting, Meerjarenraming en Bestuursprogramma