Bestuur


Watergraaf

De watergraaf is de onafhankelijk voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur. Hij heeft een ambtstermijn van zes jaar en wordt benoemd door de Kroon.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur is het hoogste orgaan van het waterschap, en wordt eens per vier jaar via verkiezingen gekozen.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de watergraaf en vijf leden gekozen door en uit het algemeen bestuur.

Vergaderingen

Verslagen van de vergaderingen van het algemeen bestuur, commissies en besluitenlijsten van het dagelijks bestuur.

Waterschapsverkiezingen

Op 20 maart zijn de waterschapsverkiezingen gehouden. In een openbaar toegankelijke bijeenkomst zal watergraaf Stefan Kuks donderdag 21 maart de voorlopige uitslag bekendmaken. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het waterschapshuis, Kooikersweg 1 te Almelo, aanvang 16.00 uur. We verwachten omstreeks 16.30 uur de voorlopige uitslag bekend te kunnen maken op onze website en via onze social mediakanalen.

Het jeugdbestuur

Jeugdwaterschap zet zich in om jongeren te betrekken bij waterbeheer.

Programmabegroting, Meerjarenraming en Bestuursprogramma