27 januari 2016


Besluitenlijst vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 27 januari 2016

Kredietaanvraag t.b.v. influentgemaal en -roosters Emmen

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel, aanvullend op het door het dagelijks bestuur beschikbaar gestelde krediet van € 1.400.000, in te stemmen met ruimte voor een extra investering van € 900.000 inclusief btw onder voorwaarde deze binnen de huidige bestuurlijke kaders te verwerken bij het opstellen van de MJV 2017-2020.