6 januari 2016


Besluitenlijst vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 6 januari 2016

Benoeming secretaris-directeur

Het algemeen bestuur besluit de heer R.I. Andringa, die vanuit de vertrouwenscommissie unaniem is voorgedragen, per 1 mei 2016 te benoemen als secretaris-directeur van waterschap Vechtstromen.