17 mei 2017


Besluitenlijst vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 17 mei 2017

Verlenging Raamovereenkomst accountant 2017

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

  1. het advies over te nemen van de AB-controlecommissie voor de verlenging met nog één jaar van de huidige Raamovereenkomst met onze accountant BDO Audit & Assurance B.V.;
  2. de hiertoe strekkende Raamovereenkomst met BDO met één jaar te verlengen voor de periode 15 mei 2017 t/m 14 mei 2018 tegen dezelfde condities.