18 april 2018


Besluitenlijst vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 18 april 2018

Bekendmaking wapen en vaststelling bijbehorende protocollen voor wimpel en vlag

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel de bestaande vlag te vervangen door een nieuwe vlag op basis van het ontwerp van het wapen.