16 oktober 2019

Gepubliceerd op 17 oktober 2019

Onderwerpen:

 1. Installatie nieuw AB-lid
 2. Installatie nieuwe fractie-ondersteuners Landbouw en 50PLUS
 3. Installatie nieuwe jeugdbestuurder
 4. Vragenhalfuur
 5. Voorstel tot het intrekken van artikel 9 Controleverordening waterschap Vechtstromen
 6. Vertegenwoordiging EUREGIO (samenwerkingsverband tussen Duitse en Nederlandse gemeenten en provincies, gevestigd in Enschede en Nordhorn)
 7. Proces herbenoeming voorzitter waterschap Vechtstromen

Besluiten

Installatie nieuw AB-lid

Het algemeen besluit, na advies van de commissie geloofsbrieven, tot toelating van mevrouw H. Kramer-Brunink als lid van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. Na het afnemen van de eed wordt zij geïnstalleerd als AB-lid. Zij volgt hiermee de heer E. Kleissen op.

Installatie nieuwe fractie-ondersteuners Landbouw en 50PLUS

Na het afnemen van de eed worden de heren R.J. ten Berge en P.G.M.W. Spiertz beëdigd als fractie-ondersteuners voor respectievelijk de fractie Landbouw en de fractie 50PLUS.

Installatie nieuwe jeugdbestuurder

De jeugdbestuurder van waterschap Vechtstromen vormt samen met andere jeugdbestuurders het landelijke jeugd-waterschap. Vanwege het afscheid van de huidige jeugd-bestuurders, wordt Jente Hilhorst geïnstalleerd als nieuwe jeugdbestuurder van waterschap Vechtstromen.

Vragenhalfuur

De fractie CDA maakt van de gelegenheid gebruik tot het indienen van twee moties. Het dagelijks bestuur ontraadt het algemeen bestuur deze moties niet.

Na stemming besluit het algemeen bestuur unaniem het dagelijks bestuur op te roepen om:

Motie 1

 • een amendement op te stellen bij het procesvoorstel van het bestuur van de Unie van Waterschappen voor aanpassing belastingstelsel;
 • in dit amendement op te nemen dat een onderzoek naar de forfaitaire heffing van woonruimten binnen de zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) onderdeel uitmaakt van het procesvoorstel voor aanpassing van het belastingstelsel;
 • steun te zoeken bij andere waterschappen voor dit amendement en te komen tot een meerderheid voor dit amendement;
 • het algemeen bestuur tijdens de PEILdag van 13 november 2019 te informeren over de stand van zaken;

Motie 2

 • een amendement op te stellen bij het procesvoorstel van het bestuur van de Unie van Waterschappen voor aanpassing belastingstelsel;
 • in dit amendement op te nemen dat een onderzoek naar de mogelijkheden voor het belasten van effluentlozingen van waterschappen op eigen water (verontreinigingsheffing op lozingen rwzi (rioolwaterzuivering)’s) deel uitmaakt van het procesvoorstel voor aanpassing van het belastingstelsel;
 • steun te zoeken bij andere waterschappen voor dit amendement en te komen tot een meerderheid voor dit amendement;
 • het algemeen bestuur tijdens de PEILdag van 13 november 2019 te informeren over de stand van zaken.

Voorstel tot het intrekken van artikel 9 Controleverordening waterschap Vechtstromen

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur tot het intrekken van artikel 9 van de Controleverordening waterschap Vechtstromen.

Vertegenwoordiging EUREGIO (samenwerkingsverband tussen Duitse en Nederlandse gemeenten en provincies, gevestigd in Enschede en Nordhorn)

Voor de vertegenwoordiging van Vechtstromen in het Algemeen Bestuur van de EUREGIO hebben zich drie AB-leden kandidaat gesteld. Ter vergadering trekt mevrouw A. Kranenburg zich als kandidaat terug. Vervolgens stemt het algemeen bestuur op de overgebleven kandidaten. De heer F. Ensink wordt met 19 stemmen aangewezen als vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van de EUREGIO en de heer P. Rijtema wordt na stemming (22 voor) aangewezen als plaatsvervangend vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van de EUREGIO.

Het algemeen bestuur besluit, na verwerking van deze stemming in het te nemen besluit, conform voorstel:

 1. de heer E. Lievers, lid van het dagelijks bestuur, aan te wijzen als vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van de EUREGIO en voor te dragen als lid van de EUREGIO-Raad;
 2. de heer F. Ensink , lid van het algemeen bestuur, aan te wijzen als vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van de EUREGIO;
 3. a. de heer H. van Agteren, lid van het dagelijks bestuur, aan te wijzen als plaatsvervanger van de heer E. Lievers in het Algemeen Bestuur van de EUREGIO en als lid van de EUREGIO-Raad;
  b. de heer P. Rijtema, lid van het algemeen bestuur, aan te wijzen als plaatsvervanger van de heer F. Ensink lid van het algemeen bestuur in het Algemeen Bestuur van de EUREGIO;
 4. de heer E. Lievers voor te dragen als (plaatsvervangend) lid van de commissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling.

Proces herbenoeming voorzitter waterschap Vechtstromen

Conform voorstel besluit het algemeen bestuur:

 1. het proces tot herbenoeming voorzitter voor het waterschap Vechtstromen op te starten;
 2. een vertrouwenscommissie de aanbeveling voor te laten bereiden;
 3. de vertrouwenscommissie samen te stellen uit de fractievoorzitters en vicevoorzitter van het algemeen bestuur;
 4. hiertoe de verordening vertrouwenscommissie herbenoeming voorzitter vast te stellen