23 januari 2019


Onderwerpen:

 1. Voorstel ‘Gebouwd op vertrouwen’, evaluatie besluitvorming De Doorbraak
 2. Voorstel Beleidsevaluatie droogte en Procesevaluatie calamiteiten

Besluiten

‘Gebouwd op vertrouwen’, evaluatie besluitvorming De Doorbraak

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. het onderzoeksrapport naar De Doorbraak vast te stellen;
 2. daarmee de aanbevelingen uit het rapport, te weten:
  * ga projectmatig werken,
  * formuleer heldere doelen en
  * maak keuzes over rol en betrokkenheid van het algemeen bestuur
  over te nemen;
 3. het dagelijks bestuur op te dragen deze aanbevelingen te implementeren en over de voortgang van de implementatie periodiek te rapporteren in de commissie B&O;
 4. te besluiten om het bestuurlijke proces van dit rekenkameronderzoek te evalueren vanuit het perspectief van zowel de rekenkamercommissie als van de organisatie door dit input te laten zijn van het overdrachtsdocument voor het nieuwe algemeen bestuur.

Beleidsevaluatie droogte en Procesevaluatie calamiteiten

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:

 1. kennis te nemen van de beleidsinhoudelijke en procesmatige evaluatie droogte Waterschap Vechtstromen 2018;
 2. kennis te nemen van de naar aanleiding van de droogte en evaluaties door het dagelijks bestuur opgestelde aanbiedingsbrief;
 3. het dagelijks bestuur opdracht te geven de aanbevelingen uit de beide evaluaties op te pakken.