27 maart 2019


Onderwerpen:

 1. Onderzoek geloofsbrieven en rechtmatigheid verkiezingen

Besluiten

Onderzoek geloofsbrieven en rechtmatigheid verkiezingen – deel 1

Het algemeen besluit, na advies van de commissie geloofsbrieven, tot toelating van de volgende leden als lid van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen:

 1. Nettie Aarnink
 2. Hans van Agteren
 3. Harrie Alberts
 4. Johan Arkink
 5. Couzijn Bos
 6. Anneke Broekman-Veltman
 7. Myrte van Dijk
 8. Freek Ensink
 9. Wim van de Griendt
 10. Ellen Hemmers-Markerink
 11. Jan van Keulen
 12. Eric Kleissen
 13. Anieke Kranenburg
 14. Erik Lievers
 15. Erik Jan Meijboom
 16. Cor Mentink
 17. Rosemarie Merz
 18. Jan Nicolaï
 19. Ellen Pot
 20. Peter Rijtema
 21. Jeannette Rikkink
 22. Paul Schnellen
 23. Ton Schoo
 24. Wilbert Siebring
 25. Wim Stegeman
 26. Hugo Tromp
 27. Machiel Wispels.

Het algemeen heeft besloten op dit moment niet toe te laten tot het algemeen bestuur:

 1. Ellen Hemmers-Markerink.

Onderzoek geloofsbrieven en rechtmatigheid verkiezingen – deel 2

Na schorsing en overlegging van de vereiste gegevens besluit het algemeen bestuur tot toelating van het volgende lid van het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen:

 1. Ellen Hemmers-Markerink.