16 december 2020

Gepubliceerd op 18 december 2020

Onderwerpen:

  1. Definitief beëindigen slibverwerking in de slibverwerkingsinstallatie op de rwzi (rioolwaterzuivering) Goor

Besluit

Definitief beëindigen slibverwerking in de slibverwerkingsinstallatie op de rwzi (rioolwaterzuivering) Goor

Het algemeen bestuur heeft conform voorstel besloten als resultaatbestemming voor 2020 € 2,2 miljoen te laten onttrekken aan de bestemmingsreserve brede heroverweging (zuiveringsbeheer) ter dekking van het afwaarderen van de resterende boekwaarde van de slibvergistingsinstallatie op de rwzi Goor.