26 mei 2021

Gepubliceerd op 8 juni 2021

Onderwerpen:

  1. Uitvoering motie livestream algemeen bestuur

Besluiten

Uitvoering motie livestream

Na stemming wordt met 17 stemmen voor en 5 stemmen tegen door het algemeen bestuur conform voorstel besloten:

  1. de inzet te continueren om te komen tot een structurele oplossing voor livestream, waarbij openbare vergaderingen live te volgen zijn via onze website middels een koppeling met de huidige vergaderapplicatie iBabs én de uitzending tevens achteraf te volgen is;
  2. in reactie op de door het algemeen bestuur aangenomen motie livestream als tijdelijke oplossing kennis te nemen van de volgende opties, passend binnen het huidige reglement van orde:
    • optie 1: vasthouden aan de huidige werkwijze met livestreamen van digitaal gehouden openbare vergaderingen door toegang te verschaffen tot de digitale vergaderruimte met uitbreiding van plaatsing van de beeld- en geluidsopname op onze website;
    • optie 2: digitaal gehouden openbare vergaderingen live uit te zenden via Youtube en de uitzending achteraf te plaatsen op de website;
    • optie 3: digitaal gehouden openbare vergaderingen live uit te zenden via onze website middels een koppeling met onze vergaderapplicatie, waarbij de uitzending tevens achteraf te volgen is;
  3. als tijdelijke oplossing te kiezen voor optie 1: vasthouden aan de huidige werkwijze met livestreamen van digitaal gehouden openbare vergaderingen door toegang te verschaffen tot de digitale vergaderruimte met uitbreiding van plaatsing van de beeld- en geluidsopname op onze website.