Christenunie


De algemene speerpunten zijn voor de ChristenUnie belangrijke uitgangspunten voor waterschap Vechtstromen.

Daarnaast strijden onze kandidaten voor lokale speerpunten: concreet beleid om voor te gaan!


Contact

Fractievoorzitter: Klaas de Vries k.de.vries@vechtstromen.nl

Naar de website