Landbouw


Nuchter en betaalbaar, samen met het gebied.

Wij willen in het nieuwe waterschap Vechtstromen als landbouwfractie namens de sector nadrukkelijk onze inbreng leveren in de discussies voor het realiseren van een nuchter en betaalbaar waterbeheer.


Wilbert Siebring

Wilbert Siebring

Contact

Fractievoorzitter: Wilbert Siebring w.siebring@vechtstromen.nl

Gert Jonkhans

Gert Jonkhans

Naar de website