SGP


De SGP is een partij die zorgvuldig wil omgaan met de schepping. Een schoon milieu waaronder natuur en water een onderdeel van Gods goede schepping is. De SGP ziet het als een Bijbelse opdracht om daar recht aan te doen. Onder het rentmeesterschap valt ook het beheer van water.

Het beheer omvat bescherming tegen water, maar ook tegen uitdroging. Dijken zijn belangrijk voor bescherming, stuwen tegen uitdroging. Stedelijk waterbeheer hoort er ook bij. Verder bij kwaliteitsbeheer speelt zuivering een grote rol. Het belang van de agrariërs mag niet ondergeschikt gesteld worden aan de recreatieve belangen.


Contact

Fractievoorzitter: Gerrit Engberts g.engberts@vechtstromen.nl

Naar de website