VVD


Verantwoord financieel beleid tegen de laagst mogelijke lasten en de beste kwaliteit. Dat is de VVD! Ook in het nieuwe waterschap Vechtstromen. De VVD staat dus voor een haalbaar, betaalbaar en duurzaam beleid.


Contact

Fractievoorzitter: Marcel Kummel m.kummel@vechtstromen.nl

Naar de website