Dagelijks bestuur


Het dagelijks bestuur bestaat uit de watergraaf (voorzitter) en vijf bestuursleden.

Vier van de dagelijks bestuurders zijn door het AB uit haar midden gekozen. Eén DB-lid is extern en maakt geen deel  uit van het algemeen bestuur.

De secretaris is adviseur van het DB.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij het waterschap. De fracties van het CDA, Water Natuurlijk, ChristenUnie/SGP, de Algemene WaterschapsPartij (AWP) en de categorie Landbouw vormen het dagelijks bestuur in de huidige bestuursperiode (2014 – 2019).

Het dagelijks bestuur van Vechtstromen: Stefan Kuks (watergraaf), Wim Stegeman (CDA), Nettie Aarnink (Water Natuurlijk), Roel van der Veen (Algemene Waterschapspartij), Jan van Hoek (ChristenUnie/SGP), Ria Broeze (namens de categorie Landbouw) en Richard Andringa (secretaris).


Leden dagelijks bestuur

Web Dagelijks bestuur

Besluiten van het