Erik Lievers


Erik Lievers  heeft namens Bedrijven zitting in het dagelijks bestuur van Vechtstromen.

Portefeuille & relatieverantwoordelijkheid

  • Portefeuille: beheer en onderhoud waterketen, medicijnresten/microverontreiniging, energietransitie, circulaire economie, Europa
  • Accounthouder: veenontginningen, Regge, Euregio, Brussel
  • Vierde loco-watergraaf

Contact

Waterschap Vechtstromen
t.a.v. Erik Lievers
Kooikersweg 1
Postbus 5006
7600 GA Almelo

E-mail: e.lievers@vechtstromen.nl

Secretariaat

Marieke Kruize
Telefoon: 088 2203617

Woordvoering

Rob Spit
Telefoon: 088 2203890


erik_lievers