Hans van Agteren


Hans van Agteren heeft namens AWP niet politiek wel deskundig zitting in het dagelijks bestuur van Vechtstromen. Hij was eerder acht jaar wethouder van de gemeente Enschede, met onder meer water in zijn portefeuille. Hij maakt sinds 22 mei 2019 onderdeel uit van het dagelijks bestuur.

Portefeuille & relatieverantwoordelijkheid

  • Portefeuille: klimaat (ruimtelijke adaptatie en mitigatie), waterbewustzijn, omgevingswet, assetmanagement, digitale transformatie, vergunningverlening, toezicht en handhaving
  • Accounthouder: Twentse stedenband en Emmen
  • Derde loco-watergraaf

Nevenfuncties

Lid van het algemeen bestuur van Het Waterschapshuis

Contact

Waterschap Vechtstromen
t.a.v. Hans van Agteren
Kooikersweg 1
Postbus 5006
7600 GA Almelo

E-mail: h.van.agteren@vechtstromen.nl

Telefoon: 06 – 3831 0358

Twitter: @hansvanagteren

LinkedIn: Hans van Agteren

Secretariaat

Bianca Kroezen
Telefoon: 088 2203362

Woordvoering

Arjan Heugens
Telefoon: 088 2203213


hans_van_agteren