Jan van Hoek


Portefeuille Stedelijk water, kwaliteit en innovatie:

Inhoudelijke verantwoordelijkheid

 • Stedelijk water, KlimaatActieve Stad
 • Emissiebeleid, waterbodems en diffuse bronnen
 • Handhaving
 • Waterbeleving en recreatief medegebruik
 • Educatie
 • Innovatie en Duurzaamheid
 • Buitenlandbeleid

Visieverantwoordelijkheid

 • Visie op innovatie en ondernemerschap

Relatieverantwoordelijkheid

 • Gebiedsaccount Zuidwest Twente (de gemeenten Haaksbergen, Hof van Twente en Borne)
 • Kennisinstellingen (Universiteit Twente, Saxion hogescholen, WaterNexT etc.)
 • STOWA

Telefoonnummer

Mobiel: 06-54206737