Nettie Aarnink


Portefeuillehouder watersysteem

Tevens 2e vicevoorzitter

Inhoudelijke verantwoordelijkheid

  • Functiebediening landbouw-natuur en GGOR
  • Delta aanpak waterkwaliteit en zoet water
  • Kaderrichtlijn Water (KRW) en Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON)
  • Strategisch grondwaterbeheer en ondergrond
  • Bestuurlijk opdrachtgever systeemprojecten natuur
  • Blauwe diensten

Visieverantwoordelijkheid

  • Reggevisie

Relatieverantwoordelijkheid

  • Gebiedsaccount Noordoost Twente (de gemeenten Oldenzaal, Enschede) en de gemeenten Wierden, Hellendoorn en Tubbergen
  • Natuur en milieu: provinciale federaties, natuurterreinbeheerders en particulier grondbezit
  • Stuurgroep Engbertsdijkvenen

nettie_aarnink

Telefoonnummer

Mobiel: 06-47817050