Nettie Aarnink


Nettie Aarnink heeft namens Water Natuurlijk zitting in het dagelijks bestuur van Vechtstromen.

Portefeuille & relatieverantwoordelijkheid

  • Portefeuille: voldoende water, waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water en Natura2000), internationale samenwerking
  • Accounthouder: Drents plateau, Dinkel
  • Eerste loco-watergraaf

Contact

Waterschap Vechtstromen
t.a.v. Nettie Aarnink
Kooikersweg 1
Postbus 5006
7600 GA Almelo

E-mail: n.aarnink@vechtstromen.nl

Secretariaat

Bianca Kroezen
Telefoon: 088 2203362

Woordvoering

Arjan Heugens
Telefoon: 088 2203213


nettie_aarnink