Ria Broeze


Portefeuillehouder watersysteem

Inhoudelijke verantwoordelijkheid

 • Beheer en onderhoud, kanalenbeheer
 • Keur en legger, vergunningverlening en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s)
 • Eigendom (grondbeleid), functiestapeling
 • Bestuurlijk opdrachtgever systeemprojecten landbouw
 • Zoektocht waterwinning Twente
 • Wateroverlast landelijk gebied
 • Veiligheid kunstwerken watersysteem

Visieverantwoordelijkheid

 • Dinkelvisie

Relatieverantwoordelijkheid

 • Gebiedsaccount Midden Twente (de gemeenten Rijssen-Holten en Twenterand) en de Gemeenten Dinkelland en Losser
 • Landbouworganisaties
 • Rijkswaterstaat

ria_broeze

Telefoonnummer

06-12842382