Richard Andringa


Richard Andringa is secretaris-directeur en de schakel tussen het bestuur en de medewerkers van Vechtstromen. Hij geeft leiding aan de ambtelijke organisatie (als directeur) en adviseert het dagelijks bestuur, de watergraaf en de algemene vergadering (als secretaris).

Contact

Waterschap Vechtstromen
t.a.v. Richard Andringa
Kooikersweg 1
Postbus 5006
7600 GA Almelo

E-mail: r.andringa@vechtstromen.nl

Secretariaat

Bianca Kroezen-Oedayrajsingh Varma
Telefoon: 088 – 220 3847