Roel van der Veen


Portefeuille Waterketen:

Inhoudelijke verantwoordelijkheid

  • Waterketen: zuiveringsbeheer, slibverwerking, grondstoffen en energie
  • Samenwerking in de waterketen

Visieverantwoordelijkheid

  • Ketenvisie

Relatieverantwoordelijkheid

  • Gebiedsaccount Zuidoost Drenthe (de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Midden-Drenthe, Hoogeveen en De Wolden) en de gemeente Hengelo
  • Bedrijven

roel_van_der_veen_uitsnede

Telefoonnummer

Mobiel: 06-54937746