Wim Stegeman


Wim Stegeman heeft namens het CDA zitting in het dagelijks bestuur van Vechtstromen. Hij was eerder onder meer 13 jaar wethouder van de gemeente Rijssen met ruimtelijke ordening in zijn portefeuille. Sinds 2008 is hij lid van het dagelijks bestuur van het waterschap. Eerst bij waterschap Regge en Dinkel, en na de fusie met Velt en Vecht, bij Vechtstromen.

Portefeuille & Relatieverantwoordelijkheid

  • Portefeuille: beheer en onderhoud watersysteem, waterveiligheid, ecologie en biodiversiteit, financiën
  • Accounthouder: Vecht
  • Tweede loco-watergraaf

Nevenfuncties

Lid van het algemeen bestuur van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT)

Vertegenwoordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders van De Nederlandse Waterschapsbank NV

Vertegenwoordiger in de algemene vergadering van aandeelhouders van NieuWater BV

Commissaris in de Raad van Commissarissen van de NV Slibverwerking Noord-Brabant

Contact

Waterschap Vechtstromen
t.a.v. Wim Stegeman
Kooikersweg 1
Postbus 5006
7600 GA Almelo

E-mail: w.stegeman@vechtstromen.nl

Twitter: @stegeman_w

LinkedIn: Wim Stegeman

Secretariaat

Marieke Kruize
Telefoon: 088 2203617

Woordvoering

Arjan Heugens
Telefoon: 088 2203213