Gezocht: Bestuurslid Vechtstromen v/m


Vacature

Ben je geboeid door water? Door thema’s zoals duurzaamheid, klimaatverandering, economie, natuur en leefomgeving? Ga je graag het contact aan? Ben je benieuwd naar vragen en wensen die leven in de samenleving? Vind je het leuk om belangentegenstellingen te overbruggen? Heb je bestuurlijke interesse en houd je van discussie en debat? Wij zijn op zoek naar betrokken bestuursleden die met frisse kijk de brug slaan naar inwoners en bedrijven in ons werkgebied. En die richting geven aan hoe wij ons werk doen.

Waterschap Vechtstromen zorgt voor het water in Zuidoost Drenthe, het Vechtdal en in Twente. Samen met tal van organisaties en burgers dragen we bij aan een aantrekkelijke leefomgeving en zorgen we voor schoon, veilig en voldoende water. Bijvoorbeeld door rioolwater te zuiveren en door het waterpeil in sloten, beken, vijvers en kanalen te sturen zodat het niet te nat of te droog is. Bij Vechtstromen zijn we trots op ons werk en dat dragen we uit.

Interesse? Kom naar de Meet & Greet!

We vertellen je graag meer over Vechtstromen en wat het betekent om volksvertegenwoordiger bij ons waterschap te zijn. Daarom houden we een aantal ‘Meet & Greets’. Je kunt onder meer kennis maken met een aantal van onze huidige algemeen bestuursleden en met hun partij. We lichten je dan ook graag toe hoe je met een eigen lijst kunt deelnemen aan de waterschapsverkiezingen en wat je hiervoor moet doen. Ook kun je meer te weten komen over de cursus ‘Actief voor het waterschap’.

Je bent van harte welkom

De 'Meet & Greets' zijn van 19.00 tot 21.00 uur op:

24 april: Stadslab in Almelo Indië Terrein, Sluiskade Nz 14

  • Geïnteresseerden en potentiële bestuursleden zijn welkom in het Stadslab op het Indiëterrein in Almelo. Navigatieadres is Sluiskade Noordzijde 14 in Almelo.
  • Watergraaf Stefan Kuks is aanwezig om te vertellen over het werk van bestuursleden. Waterschappers vertellen over hun werk zoals informatie over het Reggedal Enter en mensen van de zuivering. Daarnaast zijn verschillende huidige politieke partijen aanwezig.

25 april: Wildlands in Emmen Raadhuisplein 99

  • Potentiële bestuursleden zijn welkom in zalen 4 en 5 van het Atlastheater. Navigatie en parkeren kan op en onder het Willinkplein in Emmen.
  • Watergraaf Stefan Kuks is aanwezig om te vertellen over het werk van bestuursleden. Waterschappers vertellen over hun werk zoals de projectleider van het Nieuw Drostendiep en mensen van de zuivering in Emmen. Daarnaast zijn verschillende huidige politieke partijen aanwezig.

Meld je aan via: verkiezingen@vechtstromen.nl

Vragen?

Op deze website vind je meer informatie over ons waterschap en over ons algemeen bestuur. Heb je vragen? Neem dan contact op met Marjolein Friele.

Marjolein Friele

marjolein friele

Marjolein Friele, projectleider verkiezingen, telefoon 088 – 220 36 29, e-mail: verkiezingen@vechtstromen.nl

Agenda

  • 24 en 25 april 2018 Meet & Greets voor geïnteresseerden
  • 24 december 2018: laatste dag registratie aanduiding. Als een partij onder een bepaalde naam wil deelnemen aan de waterschapsverkiezingen, moet deze naam geregistreerd worden.
  • Nog te bepalen: voorinlevering kandidaatstelling
  • 4 februari 2019: Dag van kandidaatstelling. Op deze dag leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken voor deelname aan de waterschapsverkiezingen in bij het centraal stembureau van het waterschap.

Informatie