Programma Besturen en Organiseren


Om de doelen van het waterschap te realiseren moet het waterschap continue inspelen op veranderingen en kunnen inspringen op kansen die zich voordoen. We zetten in het programma Besturen en Organiseren in op een toekomstbestendige organisatie die samen met het bestuur op samenwerking en vernieuwing is gericht.

In 2018 hebben we een investeringsvolume gerealiseerd van € 2 miljoen. Ten opzichte van de begroting is de realisatie beduidend achtergebleven (€ 2,3 miljoen), met name door een benodigde herijking van het project modernisering huisvesting: plannen voor 2018 zijn deels verschoven naar 2019. Het project modernisering huisvesting en ICT heeft in 2018 deels pas op de plaats gemaakt om de effecten van de sluiting van de locatie Coevorden te beoordelen.

In  2018 is de netcentrische werkwijze ingevoerd in de crisisorganisatie. Het Instituut voor Fysieke Veiligheid heeft beoordeeld dat wij voldoen aan de criteria om daadwerkelijk de netcentrische werkwijze te mogen hanteren bij crises en om daarbij het landelijk crisis management systeem (LCMS) te mogen gebruiken.  Er zijn veel voorbereidingen getroffen in aanloop naar de verkiezingen van 2019. We gebruiken dit moment tevens om beter in contact te zijn met onze omgeving, zoals met een initiatief als ‘agrarische cafés’.

Verschillende initiatieven en maatregelen op een verscheidenheid aan onderwerpen zoals buitenlandbeleid, inkoopvisie, een traineeprogramma en de doorontwikkeling van de planning & control, hebben bijgedragen aan de doelen van het waterschap. Daarnaast zijn er ook weer flinke stappen gezet op grotere thema’s zoals de omgevingswet, waar in deelprojecten aan concrete resultaten wordt gewerkt  en digitale transformatie waar het dagelijks bestuur een ambitie heeft bepaald.