Waterschapsverkiezingen


Vechtstromen beheert het water in het gebied van Haaksbergen tot Emmen en van Ommen tot de Duitse grens, zo'n 225.000 hectare voor ruim 800.000 mensen. We baggeren, maaien en onderhouden beken, rivieren en sloten. Ook zorgen we voor het juiste waterpeil en zoeken we naar de beste balans tussen teveel en te weinig water. Want we willen geen natte voeten. Verder zuivert het waterschap het rioolwater van alle mensen en bedrijven in 23 gemeenten. Vechtstromen is een overheid, te vergelijken met de gemeente en de provincie. Het belastinggeld waar wij mee werken is betaald door de inwoners in ons gebied. Daarom is het van belang dat zij vertegenwoordigd worden en invloed kunnen uitoefenen. We willen het geld besteden aan wat de mensen belangrijk vinden.

Eens in de vier jaar worden er daarom waterschapsverkiezingen gehouden. Er wordt dan een nieuw waterschapsbestuur gekozen. Net als bij alle andere verkiezingen in Nederland krijgen alle inwoners van het waterschapsgebied boven de 18 jaar een oproep om te gaan stemmen.

Uitslag verkiezingen 2019

Bij Vechtstromen hebben in 2019 negen partijen deelgenomen aan de verkiezingen, waarvan zeven partijen een plek in het algemeen bestuur hebben weten te bemachtigen. Ook zijn er zeven zetels gereserveerd voor belangenorganisaties van agrariërs, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties. De opkomst is met 53,2 procent fors hoger dan in 2013 toen de opkomst 21,2% bedroeg. Voor waterschap Vechtstromen waren dit de eerste verkiezingen geweest die tegelijkertijd met die voor Provinciale Staten zijn gehouden.

Uitslag

De verkiezingsuitslag leidt tot de volgende zetelverdeling:

  1. Water Natuurlijk, 26,4% van de stemmen, 6 zetels
  2. CDA, 22,0% van de stemmen, 5 zetels
  3. AWP niet politiek wel deskundig, 14,0% van de stemmen, 3 zetels
  4. VVD, 13,8% van de stemmen, 3 zetels
  5. 50PLUS, 7,6% van de stemmen, 1 zetel
  6. ChristenUnie, 7,4% van de stemmen, 1 zetel
  7. OUDERENPARTIJ, 4,9% van de stemmen, 1 zetel

Vechtstromen telde bij de verkiezingen in 2019 650.822 kiesgerechtigden. Er zijn 346.026 stemmen uitgebracht. Dit resulteert in een opkomst van 53,2%. In 2023 zijn er opnieuw verkiezingen.