De programma's


We gaan per programma in op de doelen voor 2020 van de belangrijkste onderwerpen. Daarnaast wordt per programma op hoofdlijnen inzicht gegeven in de benodigde financiële middelen.

Naar aanleiding van het bestuursakkoord 2019-2023 zijn de doelenbomen per programma gewijzigd om zo de koers van het nieuwe bestuur aan te geven. Ook wordt de samenhang tussen de doelen en ambities uit het bestuursakkoord kenbaar gemaakt in deze doelenbomen. De focus ligt in deze begroting zoveel mogelijk op de resultaatdoelstellingen in plaats van op effecten. De witte vlekken in de doelenbomen zijn onderwerpen waar nog geen concrete doelen voor zijn afgesproken. Deze doelen en de daarmee beoogde effecten zullen de komende jaren met het bestuur worden bepaald.

Kies onder het programma