Programma waterketen


Inleiding

Kern van het programma waterketen is de publieke zuiveringstaak die Vechtstromen veilig, effectief en efficiënt wil uitvoeren met aandacht voor alle klimaataspecten zoals duurzaamheid en circulariteit. Daarbij volgen we de uitgestippelde groen blauwe koers.

Om dit te bereiken houden we aansturing en de technische staat onze installaties op orde volgens de principes van risico gestuurd onderhoud en vervanging. Zo moeten we achteruitgang van de prestaties tegen gaan.

Door de kwaliteit van het gezuiverde water (effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater)) te vergroten, dragen de zuiveringen bij aan de gewenste kwaliteit van het oppervlaktewater, om de KRW doelstellingen te kunnen bereiken.

Met afronding van de 2e fase van de Energiefabriek in Hengelo wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de duurzaamheidsambitie van Vechtstromen om zoveel mogelijk eigen energie op te wekken.

Op diverse zuiveringslocaties worden in 2020 zonnevelden aangelegd en wordt de ecologische inrichting verbeterd.

Inhoudelijke informatie