De programma's


Veilig, schoon en voldoende water realiseert Vechtstromen via drie programma's; watersysteem, waterketen en besturen en organiseren.

Dit hoofdstuk beschrijft voor ieder programma:

  • de speerpunten voor 2019
  • de beoogde effecten, doelen, indicatoren en inspanningen via de doelenbomen
  • de netto-lasten, investeringen en de te realiseren besparingen.

Kies onder het programma