Programma waterketen


Inleiding

Kern van het programma waterketen is de publieke zuiveringstaak die Vechtstromen veilig, effectief en efficiënt wil uitvoeren. Goede afspraken met partners helpen dit doel dichterbij brengen. Wij moeten ons deel in de afspraken nakomen door de installaties in goede conditie te houden. Assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten) wordt meer en meer de motor die dit stuurt.

Naast het dagelijks beheren en onderhouden van de zuiveringen investeert Vechtstromen in 2019 bruto ruim € 27 miljoen in het verbeteren van de waterketen. Er is volop aandacht voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, microverontreinigingen, energietransitie, digitale transformatie en circulaire economie. Door het nieuwe bestuur zullen de doelen voor komende bestuursperiode op deze onderwerpen (moeten) worden bepaald.

Inhoudelijke informatie