Programma watersysteem


Inleiding

Kern van het programma watersysteem is de zorg voor een veilige leefomgeving. Dat doen we door te blijven werken aan de zorg voor de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit met inachtneming van de natuurlijke kenmerken van het systeem. Naast het dagelijks beheer en onderhoud van ons watersysteem investeert Vechtstromen in 2019 circa bruto € 31 miljoen in het verbeteren van de watersysteem.

De druk op het programma is groot. Naast het beheer en onderhoud van 4.400 kilometer watergang, inclusief onze kunstwerken, investeren we veel om de diverse functies (waaronder landbouw, natuur en wonen) samen met onze partners in het gebied goed te bedienen.