Vergaderingen bestuur


Kalender vergaderingen

Wanneer vergaderen het algemeen- en dagelijks bestuur? Welke onderwerpen staan er op de agenda? Kan ik hierbij aanwezig zijn? En waar vind ik de verslagen? Alle praktische informatie vind je op deze pagina.

Besluitenlijsten dagelijks bestuur

Vergadering bijwonen

Inspreken i.v.m. Coronamaatregelen

In verband met de getroffen landelijke maatregelen voor de bestrijding van Corona vergadert het algemeen bestuur digitaal in plaats van fysiek in het waterschapshuis te Almelo.

Wilt u inspreken tijdens deze digitale vergadering? Dat kan. Hoewel het uiterste moment voor aanmelding 30 minuten voorafgaand aan de vergadering is, is het wenselijk dat in dit geval zo vroeg mogelijk te doen. We kunnen u dan helpen met de installatie van de benodigde middelen voor het kunnen inspreken tijdens de digitale vergadering en zo mogelijk een test uitvoeren. U kunt contact opnemen met Ada Wullink, 088 220 33 80 of mailen naar bestuursondersteuning@vechtstromen.nl

Benodigde documenten voor digitaal bijwonen vergadering

Vergaderafspraken digitale vergadering Algemeen bestuur (pdf, 373 kB)

Instructie installatie en gebruik ZOOM deelnemers (pdf, 715 kB)

Vergaderingen in waterschapshuis Almelo

Het algemeen bestuur vergadert gemiddeld elke twee maanden. Deze vergaderingen vinden plaats op het waterschapshuis in Almelo, tenzij anders is aangegeven en zijn voor iedereen toegankelijk. Heb je interesse in een bepaald onderwerp of wil je iets kwijt, bezoek dan een vergadering. Weinig tijd, maar wel geïnteresseerd in wat er tijdens bestuursvergaderingen wordt besproken? Lees dan de verslagen.

Inspreken?

Wilt u inspreken tijdens een vergadering? Dat kan. Meld dit uiterlijk 30 minuten voorafgaand aan de vergadering bij de secretaris door telefonisch contact op te nemen met Ada Wullink, 088 220 33 80