Waterschapsverkiezingen Vechtstromen 2019


Bekendmaking voorlopige verkiezingsuitslag

Voorlopige uitslag presentatie Stefan Kuks

Watergraaf Stefan Kuks, heeft zojuist de voorlopige uitslag van de verkiezingen voor Vechtstromen bekendgemaakt. Water Natuurlijk heeft de meeste stemmen gekregen bij de verkiezingen en komt met zes zetels in het algemeen bestuur van het waterschap.

Definitieve uitslag op maandag 25 maart

De volgende stap is de verwerking van alle door de gemeenten opgetelde stemmen, ook op het niveau van individuele kandidaten en met een extra controle op de juistheid van het tellen van de stemmen. Hierna stelt het centraal stembureau van Vechtstromen de definitieve uitslag vast. Dit gebeurt in een openbare zitting op maandag 25 maart om 10.00 uur, op het waterschapshuis in Almelo.

Het algemeen bestuur van Vechtstromen telt 27 zetels. 20 zetels zijn bestemd voor de categorie ingezetenen en worden verdeeld op basis van de verkiezingsuitslag. Daarnaast zijn er 7 zetels wettelijk gereserveerd voor de categorieën landbouw (3 zetels, aangewezen door LTO-Noord), bedrijfsleven (3 zetels, aangewezen door de Kamers van Koophandel) en natuurterreinbeheerders (1 zetel, aangewezen door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren).

Verkiezingsnieuws

25mrt

Bart Krol informateur waterschap Vechtstromen

Maandagavond 25 maart hebben de fracties die verkozen zijn in het algemeen bestuur van Vechtstromen in een openbare bijeenkomst de verkiezingsuitslag geduid. Er is brede overeenstemming om Water Natuurlijk, als winnaar van de verkiezingen en grootste partij, het voortouw te laten nemen in het formatieproces.

25mrt

Definitieve uitslag verkiezingen Vechtstromen

Het centraal stembureau van waterschap Vechtstromen heeft maandag 25 maart in Almelo de uitslag van de verkiezingen vastgesteld. Water Natuurlijk heeft de meeste stemmen gekregen bij de verkiezingen en komt met zes zetels in het algemeen bestuur van het waterschap.