Waterschapsverkiezingen Vechtstromen 2019


Op 20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen. Inwoners van het werkgebied van Vechtstromen kunnen dan hun stem uitbrengen voor het algemeen bestuur van Vechtstromen. Het algemeen bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en controleert of dat beleid goed wordt uitgevoerd. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente.

Jij stemt toch ook 20 maart?

verkiezingsposter

Op wie kan ik stemmen?

Stemhulp

foto_stembiljet
Benieuwd wat er te kiezen valt? We bieden stemhulp. Wat zijn de standpunten van de partijen? Wat vinden ze belangrijk? En waar verschillen ze?

Verkiezingen en bestuur

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen telt 27 leden. Om de vier jaar worden bij de verkiezingen 20 bestuurders gekozen. Daarnaast zijn 7 zetels wettelijk gereserveerd voor belangengroeperingen. Deze zijn onderverdeeld in de categorieën landbouw (3 zetels, aangewezen door LTO-Noord), bedrijfsleven (3 zetels, aangewezen door de Kamers van Koophandel) en natuurterreinbeheerders (1 zetel, aangewezen door de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren).

Twee verkiezingen op 20 maart

Je kunt op 20 maart twee keer stemmen. Naast de waterschapsverkiezingen mag je ook naar de stembus voor de verkiezingen van Provinciale Staten. Het werkgebied van Vechtstromen ligt in de provincies Drenthe en Overijssel (en een héél klein stukje in Gelderland). Meer weten over de verkiezingen voor Provinciale Staten? Kijk dan op: www.overijssel.nl of www.drenthestemt.nl

Verkiezingsnieuws

18feb

Landelijke verkiezingscampagne waterschappen van start

Vandaag is de landelijke campagne voor de waterschapsverkiezingen van start gegaan. Deze verkiezing is op 20 maart en vindt plaats samen met de Provinciale Statenverkiezingen.

15feb

Open dag zuivering Almelo-Sumpel op 16 februari

Wie meer wil weten over het zuiveren van afvalwater moet op zaterdag 16 februari naar de open dag van de zuivering Almelo-Sumpel komen.

Vragen?

Marjolein Friele

Marjolein

Heb je vragen over de verkiezingen bij ons waterschap?

Neem dan contact op met Marjolein Friele, projectleider verkiezingen, telefoon 088 – 220 36 29, e-mail: verkiezingen@vechtstromen.nl

Agenda

 • 24 december 2018. Laatste dag registratie partijen. Als een partij onder een bepaalde naam wil deelnemen aan de waterschapsverkiezingen, moet deze naam worden geregistreerd.
 • 28 januari 2019. Mogelijkheid voorcontrole correctheid kandidatenlijsten 09.30 – 16.00 uur.
 • 4 februari 2019. Dag van kandidaatstelling. Op deze dag leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken voor deelname aan de waterschapsverkiezingen in bij het centraal stembureau van het waterschap.
 • 5 februari 2019. Zitting stembureau gericht op onderzoek kandidatenlijsten.
 • 6 – 8 februari 2019. Gelegenheid voor herstel van eventuele vormfouten in de kandidatenlijsten.
 • 8 februari 2019. Openbare vergadering stembureau over geldigheid kandidaatstelling en nummering kandidatenlijsten (locatie: waterschapskantoor Vechtstromen, Kooikersweg 1, Almelo).
 • 27 februari - 6 maart. Bezorging stempassen. Gemeenten zorgen voor de uitvoering van de verkiezingen en versturen de stempassen. De stempas is nodig om een stem te kunnen uitbrengen.
 • 5 en 6 maart. Bezorging kandidatenlijst. Op de kandidatenlijst staan per partij de kandidaten vermeld waarop een stem kan worden uitgebracht.
 • 20 maart 2019. Waterschapsverkiezingen (op dezelfde dag als de provinciale statenverkiezingen).
 • 25 maart 2019. Openbare vergadering stembureau over het vaststellen van de verkiezingsuitslag.
 • 25 maart 2019. Uitreiking benoemingsbrieven aan de personen die op basis van de verkiezingsuitslag recht hebben op een plaats in het algemeen bestuur.
 • 27 maart 2019. Onderzoek geloofsbrieven van de personen die hebben aangegeven hun benoeming als algemeen bestuurslid te willen aanvaarden, door het zittende bestuur.
 • 28 maart 2019. Installatie nieuw algemeen bestuur.