Waterschapsverkiezingen Vechtstromen 2019


Op 20 maart 2019 zijn de waterschapsverkiezingen. Inwoners van ons werkgebied kunnen dan hun stem uitbrengen voor het algemeen bestuur van Vechtstromen. Het algemeen bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het beleid en controleert of dat beleid goed wordt uitgevoerd. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente.

Vragen?

Op deze website vind je meer informatie over ons waterschap en over ons algemeen bestuur. Heb je vragen? Neem dan contact op met Marjolein Friele.

Marjolein Friele

Marjolein

Marjolein Friele, projectleider verkiezingen, telefoon 088 – 220 36 29, e-mail: verkiezingen@vechtstromen.nl

Nieuws

Agenda

  • 24 december 2018. Laatste dag registratie lijsten. Als een partij onder een bepaalde naam wil deelnemen aan de waterschapsverkiezingen, moet deze naam worden geregistreerd.
  • 4 februari 2019. Dag van kandidaatstelling. Op deze dag leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken voor deelname aan de waterschapsverkiezingen in bij het centraal stembureau van het waterschap.
  • 8 februari 2019. Openbare vergadering stembureau over geldigheid kandidaatstelling en nummering kandidatenlijsten (locatie: waterschapskantoor Vechtstromen, Kooikersweg 1, Almelo).
  • 27 februari - 6 maart. Bezorging stempassen. Gemeenten zorgen voor de uitvoering van de verkiezingen en versturen de stempassen. De stempas is nodig om een stem te kunnen uitbrengen.
  • 5 en 6 maart. Bezorging kandidatenlijst. Op de kandidatenlijst staan per partij de kandidaten vermeld waarop een stem kan worden uitgebracht.
  • 20 maart 2019. Waterschapsverkiezingen.
  • 25 maart 2019. Voorlopige verkiezingsuitslag.
  • 28 maart 2019. Installatie nieuw algemeen bestuur.

Gezocht: Bestuurslid Vechtstromen v/m

Ben je geboeid door water? Door thema’s zoals duurzaamheid, klimaatverandering, economie, natuur en leefomgeving? Ga je graag het contact aan? Ben je benieuwd naar vragen en wensen die leven in de samenleving? Vind je het leuk om belangentegenstellingen te overbruggen? Heb je bestuurlijke interesse en houd je van discussie en debat? Wij zijn op zoek naar betrokken bestuursleden die met een frisse kijk de brug slaan naar inwoners en bedrijven in ons werkgebied. En die richting geven aan hoe wij ons werk doen.

Als bestuurslid kun je invloed uitoefenen op de keuzes die binnen Vechtstromen worden gemaakt over het water in Zuidoost Drenthe, het Vechtdal en in Twente. Je krijgt veel kennis over het belangrijke, maar vaak onzichtbare werk van het waterschap. Je doet bestuurlijke ervaring op en leert veel organisaties en mensen kennen. Wij zijn op zoek naar betrokken bestuursleden die met een frisse kijk de brug slaan naar inwoners en bedrijven in ons werkgebied. En die richting geven aan hoe wij ons werk doen.

Geïnteresseerd? We vertellen je graag meer!

Informatie

Flyer

Op 24 en 25 april 2018 hebben we Meet and Greets georganiseerd om mensen met interesse om bestuurslid te worden meer te vertellen over wat het betekent om volksvertegenwoordiger te zijn bij ons waterschap. De Meet and Greets liggen achter ons, maar de flyer die met het oog op deze bijeenkomsten is gemaakt, is nog steeds beschikbaar.