Deelname met een blanco lijst


Je kunt meedoen aan de verkiezingen met een blanco lijst. Dan staat er bij de verkiezingen alleen een nummer boven de lijst en geen naam.

Registratie van de partij bij het stembureau is in dat geval niet nodig. Je hoeft dan alleen een kandidatenlijst aan te leveren op de dag van kandidaatstelling.