LTO Noord, Kamers van Koophandel en de vereniging van bos- en natuurterreineigenaren


Voor de categorieën Natuur, Ongebouwd en Bedrijven worden de bestuurders geworven door respectievelijk de vereniging van bos- en natuurterreineigenaren, LTO Noord en de Kamers van Koophandel. De termijnen om interesse kenbaar te maken zijn inmiddels gepasseerd.