Meedoen met een eigen lijst


Partijen die al zijn geregistreerd voor de verkiezingen van waterschap Vechtstromen, óf geregistreerd staan voor de Tweede Kamerverkiezing, hoeven zich niet opnieuw te laten registreren. Er hoeft alleen een kandidatenlijst te worden aangeleverd op de dag van kandidaatstelling

Eigen partij of groepering beginnen

Het is ook mogelijk een eigen partij of groepering te beginnen. Daarvoor is het nodig om uiterlijk 24 december 2018 de volgende zaken aan te leveren bij het centraal stembureau van waterschap Vechtstromen (Kooikersweg 1 te Almelo of Postbus 5006, 7600 GA Almelo):

  • het ingevulde formulier tot registratie van de politieke groepering (pdf, 91 kB).
  • een afschrift (kopie) van de notariële akte waarin de statuten van de partij of politieke groepering zijn vastgelegd;
  • een bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
  • betalingsbewijs (van het waterschap) van de waarborgsom van € 225,- die is overgemaakt aan het waterschap (bankrekeningnummer NL44 NWAB 0636 7560 17, ten name van Waterschap Vechtstromen).

Let op! Maak de waarborgsom ruim van tevoren over om er zeker van te zijn dat je het betalingsbewijs tijdig in bezit hebt;

  • een verklaring van de politieke groepering waarmee een gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde worden aangemeld bij het centraal stembureau.

Het centraal stembureau toetst of de groepering aan de vereisten voldoet voor deelname aan de verkiezingen. Deze vereisten staan in de Kieswet (zie artikel G 2 A, lid 4).

Daarnaast moet een kandidatenlijst worden aangeleverd op de dag van kandidaatstelling.

Meer informatie

Heb je vragen over het beginnen van een eigen partij of groepering, neem dan contact op met Peter Donker, adviseur juridische zaken, telefoon 088- 220 35 73, e-mail: p.donker@vechtstromen.nl. We lichten je de procedurele gang van zaken graag toe.