Water Natuurlijk


Ons waterschap is een kei in het zorgen voor veilig en voldoende water van steeds betere kwaliteit. Maar het klimaat verandert, de samenleving verandert, en de manier van werken van ons waterschap moet mee veranderen. Dichter bij mensen.

Wij willen een betere leefomgeving voor mens, plant en dier in stad/land. We willen een energieneutraal waterschap zijn. Met meer aandacht voor waterkringlopen en bodemleven gaan we de natuur, en elkaar beter beschermen tegen te teveel en te weinig water. Dit kan het waterschap natuurlijk niet alleen. Samen met inwoners, boeren, bedrijven en gemeenten gaan we dit aanpakken. Kosten verdelen we eerlijk.

Toelichting en puntenverdeling stellingen

Stelling 1: Wij vinden het belangrijk dat de belastingtarieven de komende 4 jaar gelijk blijven.

10 punten

Stelling 2: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer bescherming biedt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

25 punten

Stelling 3: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer investeert in stad en dorp.

35 punten

Stelling 4: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer bijdraagt aan de energietransitie.

10 punten

Stelling 5: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap milieuschade door afvalwater tegengaat.

20 punten