OUDERENPARTIJ


De belastingtarieven zijn voor de OUDERENPARTIJ (lijst 6) het belangrijkste speerpunt!

Toelichting en puntenverdeling stellingen

Stelling 1: Wij vinden het belangrijk dat de belastingtarieven de komende 4 jaar gelijk blijven. 40 punten

Wij vinden de uitvoering van de kerntaken het belangrijkste. Wij als OUDERENPARTIJ vinden dat de belastingtarieven gelijk moeten blijven.

Stelling 2: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer bescherming biedt tegen de gevolgen van klimaatverandering. 20 punten

Wij vinden dat het waterschap de oplegde taken naar behoren moet uitvoeren.

Stelling 3: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer investeert in stad en dorp. 15 punten

Wij als OUDERENPARTIJ vinden dat dit soort investeringen door meerdere partners (gemeenten en provincies) moet worden gedragen.

Stelling 4: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer bijdraagt aan de energietransitie. 10 punten

De energietransitie is voor de OUDERENPARTIJ nog te onduidelijk.

Stelling 5: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap milieuschade door afvalwater tegengaat. 15 punten

Wij als OUDERENPARTIJ zijn voor goede regels betreffende lozingen en voor een goede handhaving hierop.