Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)


Waterschapsbelasting dient alleen maar te stijgen met de inflatie index, met name om de minima te beschermen. De kerntaak is veiligheid en zorgen voor droge voeten en voldoende zoet water voor mens en dier. Het is in de eerste plaats een gemeentelijke taak om te investeren in steden en dorpen. Energietransitie behoort niet tot haar kerntaak. Milieuschade zeker een belangrijke taak omdat tegen te gaan. Is ook een verantwoordelijkheid van de burger, met name verantwoord omgaan met medicijnresten, anders gezegd aanpakken bij de bron.

Toelichting en puntenverdeling stellingen

Stelling 1: Wij vinden het belangrijk dat de belastingtarieven de komende 4 jaar gelijk blijven.

30 punten: niet zozeer gelijk blijven, maar alleen laten stijgen met de inflatie index. Het dient voor de burger, en met name de minima en de agrariërs betaalbaar te blijven. Bij deze partijen vallen de grootste klappen. En zo creëer je ook minder kwijtscheldings behoeftigen. En met deze insteek kun je nog steeds je kerntaken uitvoeren.

Stelling 2: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer bescherming biedt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

30 punten: dat is waar, maar wel binnen het financieel redelijke. Het aller belangrijkste is, om weer stuwen te plaatsen, om water vast te houden, om Landbouw op Peil te stimuleren en de agrariërs de mogelijkheid te geven om water vast te houden in de haarvaten.

Hier is een hele duidelijke stelling bij: eerst WATER VASTHOUDEN, dan WATER BERGEN en dan pas WATER AFVOEREN.

Stelling 3: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer investeert in stad en dorp.

5 punten: omdat dit in de eerste plaats een gemeentelijke taak is. En als er werk met werk te maken valt, dan positie in nemen om eventueel een steentje bij te dragen.

Kerntaken van het waterschap blijven toch boven aan staan.

Stelling 4: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap meer bijdraagt aan de energietransitie.

5 punten; omdat dit niet hoort bij haar kerntaken. Als het zijdelings zich voordoet, dan pas bepalen of er voldoende haalbaarheid voor is.

Iedereen is verantwoordelijk, maar laten wij nuchterheid betrachten.

Stelling 5: Wij vinden het belangrijk dat het waterschap milieuschade door afvalwater tegengaat.

30 punten: omdat de verantwoordelijkheid van `schoon` water ligt bij zowel de burger als het waterschap. Want voor medicijnresten geldt, aanpakken bij de bron, iedereen dient zijn taak hierin te verstaan.

En als zich een investering voordoet, dan bepalen wat de haalbaarheid en de betaalbaarheid ervan is.