Stefan Kuks Voorzitter AB en DB


De watergraaf wordt benoemd door de Kroon voor een periode van zes jaar. Stefan Kuks is watergraaf van Vechtstromen.

Portefeuille Watergraaf:

Inhoudelijke verantwoordelijkheid

  • Strategische beleidscoördinatie
  • Crisisbeheersing
  • Representatie en communicatie
  • Personeel en organisatie

Visieverantwoordelijkheid

  • Visie op organisatieontwikkeling (2020)

Relatieverantwoordelijkheid

  • Drinkwatermaatschappijen: Vitens en Waterleidingmaatschappij Drenthe
  • Provincies
  • Rijn-Oost: Regionaal Bestuurlijk Overleg en Overijssels Dijkgraven Overleg
  • Grensoverschrijdend platform regionaal waterbeheer en Euregio
  • Ministeries

Telefoonnummer

Mobiel: 06-21166391 (secretaresse)