Stefan Kuks Voorzitter AB en DB


Als watergraaf (vergelijkbaar met de functie burgemeester) van overheidsorganisatie waterschap Vechtstromen kijk ik met trots naar ons werkgebied Twente, Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe. Want in 23 gemeenten werken we 24/7 aan schoon, voldoende en veilig water.

Dat doen we grensoverschrijdend samen met inwoners, andere (Duitse) overheden, maatschappelijke partners, bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisinstituten. Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van afvalwater van huishoudens en bedrijven met 23 rioolwaterzuiveringen. Of aan onderhoud en maaiwerkzaamheden aan 4.400 kilometer rivieren, beken en sloten en beheer van waterpeilen met 1.300 stuwen en 200 gemalen.

Portefeuille & Relatieverantwoordelijkheid

  • Voorzitter algemeen- en dagelijks bestuur (vergelijkbeer met raad en B&W gemeente)
  • Portefeuille bestuur en organisatie. Dit bevat onder andere: strategische beleidscoördinatie, crisisbeheersing, Representatie en communicatie, Personeel en organisatie en visie op organisatieontwikkeling.

Nevenfuncties

  • Voorzitter stuurgroep Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
  • Hoogleraar Water Governance Universiteit Twente

Stefan Kuks portret

Contact

Waterschap Vechtstromen
t.a.v. Stefan Kuks
Kooikersweg 1
Postbus 5006
7600 GA Almelo
linkedin.com/in/stefankuks/

Secretariaat

Heidi Pijnappel
Telefoon: 088 2203247

Bestuursondersteuning

Tom Voskamp
Telefoon: 088 2203354

Woordvoering

Rob Spit
Telefoon: 088 2203890