Wat er valt te kiezen


Wat valt er te kiezen?

Met een stemhulp en een aantal verdiepende documenten is in beeld gebracht wat er te kiezen is tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart en wat de waterschapsopgaven zijn. Via de bovenstaande links komt u bij de documenten en de informatie terecht. De documenten zijn gemaakt als overdrachtsdocument voor een nieuw bestuur en hier ook bij elkaar weergegeven.

Door water verbonden

Een nieuwe bestuursperiode met een nieuw algemeen bestuur staat voor de deur. Bij Vechtstromen doen negen partijen mee aan de waterschapsverkiezingen. Maar wat zijn nu de verschillen tussen de partijen? Iedereen heeft toch belang bij schoon, veilig en voldoende water? Dat klopt! Maar daar moeten wel keuzes in worden gemaakt. Investeren we vooral in landelijk gebied of juist meer in de stad? Werkt Vechtstromen alleen aan kerntaken of moet er ook aandacht zijn voor de duurzame energie of klimaat. En wat mag dat dan kosten? Stuk voor stuk belangrijke vraagstukken, waar ons nieuwe algemeen bestuur over gaat beslissen. Lees alle informatie die onder de bovenstaande links staan op uw gemak door. Voor het gemak staan de documenten hiernaast ook op een rij. En heeft u vragen of behoefte aan gesprek? Neem gerust contact met ons op.

Stemhulp