Wat valt er te kiezen?


Bestuurlijke keuzes: wat valt er te kiezen

Waterkwaliteit/medicijnresten, ruimtelijke adaptatie (DPRA), energietransitie/circulaire economie, assetmanagement, digitale transformatie en omgevingswet. Genoeg ontwikkelingen en genoeg te kiezen voor het nieuwe bestuur.

Een voorbeeld: de energietransitie Het ziet er naar uit dat Vechtstromen in 2020 de ambitie van 40% energieneutraliteit gaat halen. Voor de komende bestuursperiode kan de lat hoger worden gelegd. Op landelijk niveau streven de waterschappen namelijk naar 100% energieneutraal in 2025. Gaat het nieuwe bestuur van Vechtstromen hier ook op sturen? En wat mag dat kosten? In het document bestuurlijke keuzes is uitgewerkt hoe we keuzes maken.

Vechtstromen & Financiën

Waterschap Vechtstromen is gezond en heeft landelijk gezien lage waterschapslasten. Vergeleken met andere waterschappen heeft het echter een grote schuldenlast (hypotheek). Om ook toekomstige ambities te realiseren zijn financiële middelen nodig. Het document financiële situatie en meerjarenperspectief is bedoeld om het nieuwe bestuur in staat te stellen om onderbouwde keuzes te maken voor een toekomstbestendig en duurzaam financieel beleid.Stuw Haandrik